Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Nov 17, 2021

Mikrojogga- vad kan det vara och kan man sluta röka med hjälp av löpning?
Det och mycket mer pratar vi om med veckans spännande gäst Karl Fredrik Mattsson som just släppt boken ”Den joggande rökaren”
Löpning är livet, in och lyssna!