Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Nov 3, 2021

Ja det låter ju som en uppladdning inför en bodybuildingtävling men det handlar som vanligt mest om löpning.
Vi fokuserar på backträning i alla dess former och kollar av Szackes form inför Kullamannen.
Flowlife är med med sina nya produkter.
Happy löpning!