Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


May 19, 2021

När träningen har kört fast, vad gör man?
Låt oss guida er i att träna lite utanför boxen.
Lg chockar oss och sig själv med att frångå sitt matschema. Lyssna gärna!