Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Mar 10, 2021

Nu lämnar vi grundträningen och vad händer då?
Vi berättar om hur vi tycker att man kan träna nu. Szacke kör sitt torsdagspass  tillsammans med sina kompisar genom hörlurar från Jaybird. In och lyssna!