Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Feb 24, 2021

Kort och hårt, nej vi talar inte om något annat än löpning här.
Hur ska man träna om man tänker just kort och hårt?
Hur kan musiken påverka träningen?
Vi pratar om hörlurar från Jaybird också och LG har alla inställningar på EQn klara.