Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Apr 3, 2024

Tävlingsförberedande träning, hur kommer man i form och hur lägger man upp det?
Szacke är i Portugal med en hel del löpare och rapporterar från ett ganska egenbyggt disco samt vi tar pulsen på André H inför Drammen 10 k nästa helg!