Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Jan 31, 2024

LG är i full fart som vanligt!
Det är även dags att träffa New Balance och deras trevlige
och skokunnige Fredrik Lindgren, han berättar om en ny och 
snabb sko- direkt från fashion week i CPH!
 Vi svarar även på lyssnarfrågor och ballar ur helt på slutet.
Allt är precis som vanligt.