Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Jan 25, 2024

Vi gästas ännu en gång av Victor Smångs, han berättar om sin fortsatta satsning inom löpningen och vi får veta nästan allt om den!
Självklart går han också igenom hur dubbeltröskel-träningen går till!
LG är riktigt vaken, ibland.