Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Jan 18, 2024

Hur är det egentligen att åka på en träningsresa eller ett stort lopp som tex 
Chicago Marathon ? Vi Träffar Springtime Travels VD Patrik Yderberg som berättar om det och 
mycket mer!
LG är i solen och njuter och Szacke bjuder på veckans pass.
Vi behöver nog inte berätta vem som drar en vits eller två…