Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Jan 10, 2024

Ja inte bara efter helgerna..hur lägger man upp kommande året?
Struktur och metod, vi går igenom en del i hur vi tänker.
Vett och etikett, klädkod, en massa löparsnack och LG drar en vits!!!