Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Nov 29, 2023

Vad har LG på gång nu då kan man undra…
Det vi iallafall vet är att Suldan Hassan är med i podden direkt från Iten i Kenya. Lysna gärna när han berättar om sin träning och prestationer efter några tuffa säsonger med skador och post-Covid.
200-avsnitts-jubileum, dessutom!