Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Nov 22, 2023

Vi möter ultralöparen Elov Olsson från Ockelbo som med ett nytt svenskt rekord på 100 Miles berättar om själva loppet och om sig själv!
I samarbete med Stadium presenterar RW en skoguide om snabba skor.
LG känner sig het så lyssna och värm er av honom!

--