Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Nov 9, 2023

Japp, direkt ( nästan ) från New York och marathon!
Vi får race och en allmän rapport av Szacke och LG på plats. Varning för en amerikaniserad Lars-Gunnar som är på hugget! Spännande samarbeten med Stadium och New Balance!