Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Oct 19, 2023

RW podden avsnitt 194 är inget riktigt avsnitt då Peppe Lindholm – naven i hjulet saknas i detta avsnitt. Men LG och Szacke försöker hålla ihop det och Szacke har träffat Mustafa ”Musse” Mohamed på träningsläger i Portugal. Musse berättar om sitt längsta löpuppehåll under karriären – ett uppehåll han nu jobbar sig tillbaks efter mot nya snabba tider 2024. Musse berättar även än hur livet ser ut utanför löpningen och vi får en liten anekdot om hur en världslöpare håller sig vaken med koffein gels…