Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Jul 12, 2023

Vi har med oss Lukas från Flowlife som berättar om deras senaste spännande produkt och hur den hjälper oss löpare.
LG bjuder på ett riktigt bra veckans pass och Szacke kämpar på mot bergslöpningen! Glad sommar!