Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Jun 8, 2023

Det gör inte deltagarna på årets Stockholm Marathon som vi går igenom. 
Alltid kul att följa upp Szackes och alla andras insats.
Veckans klädkod lär oss hur vi ska resa.
Välkomna!