Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Oct 26, 2022

Mustafa Muhammed och Szacke är på träningsläger!
Vi ställer bara bra frågor till Musse och han levererar bra svar.
Vem är egentligen den otrevligaste löparen?
Det och allt annat i veckans avsnitt!