Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Apr 21, 2021

Och en massa andra bra tips från Löplabbets Jörgen Lindh.
Distansskor- hur många ska man ha och hur ska vi tänka när vi köper skor?
Löpning, kost och mode- allt är som vanligt!