Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Dec 2, 2020

Intervaller! Nu reder vi ut allt om intervallträning. Vad är bra och finns det risker med det?
LG och Szacke fortsätter att gnabbas om godis och klädkoden får oss att bli ännu snyggare.