Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Nov 18, 2020

Pulsträning!
Tillsammans med Polar går vi igenom hur och varför du kan använda pulsen i din träning.
Veckans temadag gör att LG funderar på att byta karriär och helhjärtat satsa på maten.