Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Jul 28, 2020

Rörlighet för löpare, hur viktigt är det egentligen?
Kan det ens vara intressant att prata om?
Ja, vi tror det. Vi får expert-tips av Cecilia Gustafsson och reder ut hur mycket bättre vi kan bli om vi är lite vigare. Självklart blir det en hel del annat också, tune in!