Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Mar 16, 2023

Victor Smångs hälsar på och berättar om hur det är att gå från ”normal” till elitlöpare och coach, trevligt snack om dubbla trösklar och surdegsbröd:-)
Dessutom har han och Szacke varit i Tyskland och hälsat på i Pumas testlabb.