Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Jul 20, 2022

Malin Skoog är med oss igen och pratar om hur det är att vara elitsatsande och samtidigt nybliven mamma, att träna under och efter graviditet.
Szacke fortsätter att berätta om sin karriär och vi kommer fram till slutet- eller är det början?