Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Jan 19, 2022

Veckorna flyger fram och förhoppningsvis gör löpningen det också.
Allt från veckans löpprofil till färg på skosnören tas upp i detta avsnitt.
Garmin släpper efterlängtad klocka och Löplabbet guidar oss om det och mycket mer!