Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Oct 27, 2021

Och kaos i Portugal.
Seniorerna i podden är på sydliga breddgrader och då kan det gå hursomhelst.
Snack om allt mellan himmel och jord men fokus på jord och skog. Löpning i terräng helt enkelt!