Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Sep 29, 2021

Hur ska man då klä sig och bete sig när man springer i mörker?
Vi tar hjälp av Löplabbet som berättar om löpning under höst och vinter.
Sen snackar vi löpning i allmänhet och tar oss in ännu närmare Szackes hemligheter.