Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Sep 15, 2021

LG har varit med om en mathelg som han inte kunde styra över.
Mycket löpning, såklart. Det har varit halvmaraton runt om i landet.
Veckans ämne är medeldistans- kan alla springa det?
Vi pratar även skor med vår partner Puma.
Välkomna!