Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Sep 8, 2021

Samt massor med löpning! Vi svara på lyssnarfrågor och träffar Jonas Bohr från Cellexir igen och ser hur världsrekordförsöket har gått.