Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Aug 26, 2021

Vad pratar LG om? Och hur djupt under skinnet kan vi komma på Szacke?
Vi pratar om laddning och hur man ska träna sista två veckorna till halvmaraton.
Göteborgsvarvet stundar och tillsammans med New Balance går vi igenom några upplägg!