Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Aug 11, 2021

Hur viktigt är det med rätt vila?
-då menar vi vila i träningen.
Vad är det för skillnad på ståvila, joggvila, när ska man vila si och så?
Trevlig torsdag!