Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Feb 11, 2020

Vi fortsätter att prata om marathon och hur vi tränar inför dessa lopp, vem är Renato Canova och vad gör han?
Szacke rapporterar om sin träning och spanar vidare i löparsverige.
Häng med och lyssna!