Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Aug 18, 2020

Varför hamnar man i formsvackor och hur tar man sig ur dom?
Vi snackar om SM och alla fina resultat.
Klädkoden gräver djupt och vi har mycket bra att säga om allt möjligt... och lite till.