Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Jul 21, 2020

Har LG på sig en ”Rocky-overall” när han springer på myren?
Farsan är tillbaka med roliga intervaller och Szacke gästar skånska löparbanor.
Vi pratar om träningsprogram- hur, var, när och varför!