Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Jun 12, 2024

Hur viktigt är det med andningen för oss som löpare och i det vardagliga livet?
Vi träffar Johnny Oduya och Olivia Lindh från Hale Center och har ett samtal om just andningen- för avslappning och inte minst prestation. In och lyssna!