Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Mar 7, 2024

Johan Cajdert gästar och berättar om ett spännande äventyrslopp i Lofoten, han har Merrell på fötterna!
Vad får man göra i en offentlig dusch?
Var gjorde Bob Marley sin värnplikt? Så många frågor som förhoppningsvis får svar. Välkomna!