Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Feb 28, 2024

Välkomna till ett sjövilt avsnitt av RW-Podden!
Här kan allt hända - och det gör det nog…
Vi har med Andre H som berättar allt om det snabba Drammen 10k-loppet som lockar många löpare, LG förstår inga skämt och Szacke hör dom inte.
Vi svarar även på en hel del lyssnarfrågor! Välkomna!