Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Dec 14, 2023

Hur gör man i övergången säsongsvila till att börja träningen igen, vad ska man göra och vad ska man se upp med?
LG levererar ett bra träningspass och Szacke tycker att Peppes skämt blir bättre och bättre.
Vill du även få tips om bra styrketräning för löpare så in och lyssna!