Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Oct 25, 2023

Lg är glad som ni ser på överskriften och vi snackar om hur man förbereder sig i det sista inför ett marathon.
Löplabbet är med som samarbetspartner och här har vi mycket roligt att berätta om! Vett & etikett får Szacke att framstå som en ängel medan LG kanske lutar mer åt Lucifer hållet…