Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Oct 11, 2023

Det är ju Chicago ett ganska tydligt tecken på (vilka tider!!!)vi får racerapport av Szacke och vi ställer blicken fram mot NY och hösten/vinterns kommande marathons.
LG är dessutom på hugget!