Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Oct 5, 2023

Vi gästas ännu en gång av Erik från Hoka och pratar dels om skonyheter men även hur man blir en bättre löpare.
Szacke siktar mot Chicago och LG blir gladare för varje dag, härliga tider!