Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Sep 27, 2023

Vad har LG gjort nu då?
Vi träffar Crafts Oscar Drew som berättar om sin ultrasatsning och om Crafts satsning framåt- dessutom bjuder han på två pass som är riktigt utmanande. Varmt välkomna!