Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Sep 13, 2023

Vi går igenom backträning och försöker reda ut varför, hur ofta, hur länge man ska köra backträning. LG s matintag har nått nya höjder så allt är frid och fröjd… eller?