Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Mar 22, 2023

Vi möter Carolina Wikström som berättar om sin löpning nu och framåt!
Vad har hon för knep för att springa fort på 10k och vilka Adidas skor är hennes favorit?
Välkomna!