Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Apr 29, 2020

Teknik- är verkligen tipset ”femkrona mellan skinkorna” förlegat? Vi pratar löpteknik och varför vi tycker det är viktigt med det.
LG avslöjar ett av sina favoritpass och Anders mäter banor på sitt underliga sätt.