Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Aug 24, 2022

Hur tränar man sista 2 v innan en mara eller annat lopp?
Är tröskelträning alltid i samma fart?
Är  klädkoden tillbaka?
Så många frågor och många svar!