Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Mar 9, 2023

Szacke har varit i Paris och träffat Adidas, hur går det till på dessa resor? Bara löpning med en massa löpare och hur står det till med klädkoden i Europa?
Veckans pass, vett och etikett och frågor är också med såklart!