Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Nov 10, 2021

Ja, det får vi hoppas!
Vi pratar med Anders om Kullamannen och möter en slagen hjälte. Hur gör man för att hantera trötthet och komma upp från en svacka?
Puma har roliga saker på gång, in och lyssna så får ni se om vi kan få Szacke att skratta och ni kan dessutom vinna skor från just Puma.