Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Jul 14, 2021

Det kan vara lätt att hamna utanför sina löpar-rutiner när semestern stormar in- vi berättar hur du får träningen att funka även då.
Szacke avslöjar dessutom fler hemligheter i ”under skinnet på Anders Szalkai”