Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Jul 8, 2021

Ja, LG fortsätter att sprida sin visdom och det gör även vi andra tillsammans med Löplabbet och deras temposko-guide. Hur hittar man bästa skorna för snabbare och skonsammare löpning? Hur råder man bot på hälsporre och andra skavanker?
In och lyssna så berättar vi!