Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Jun 16, 2021

Långpass!
Nu försöker vi reda ut det mesta om passet som många älskar och lika många hatar.
Hur nostalgisk får man egentligen vara när det gäller kläder?